გამოკითხვა

გაქვთ თუ არა გაკეთებული ლითოტრიფსია?


07.10.2010

ძალიან კმაყოფილი დავრჩით, უროლოგიის ცენტრში ექიმთა მომსახურებით. კერძოდ, ექიმმა - ლევან ვარშანიძემ და აქ მომსახურე პერსონალმა გამოიჩინა დიდი ყურადღება ავადმყოფ ნათელა დუაძე-ბარამიძის მიმართ. იგრძნობოდა დიდი ადამიანური სითბო და თანადგომა. ყველაფერს ამას თუ დავუმატებთ ლევან ექიმის დიდ პროფესიონალიზმს, გასაგებ იქნება, თუ რატომ მოილტვიან აქ ავადმყოფები და რატომ მიდიან აქედან ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად განკურნებულები.

ნათელა დუაძე-ბარამიძე