გამოკითხვა

გაქვთ თუ არა გაკეთებული ლითოტრიფსია?


06.01.2011

დიდი მადლობა მთლიანად ლითოტრიფსიის განყოფილებას ჩემი გამოჯანმრთელებისთვის და სიცოცხლისთვ შენარჩუნებისთვის, პირადად ქალბატონ ნათელა ყურაშვილს, ლევან ვარშანიძეს და მედდებს, რომლებიც თავს არ ზოგავდნენ ჩემთვის. ღმერთმა გაახალისოს თავის ოჯახებით კახა თევზაძე და ყველა.

ელდინო ხარებაშვილი