გამოკითხვა

გაქვთ თუ არა გაკეთებული ლითოტრიფსია?


19.04.2011

მე ბექა ფუტკარაძემ დავიშალე კენჭები. მადლობელი ვარ ყველასი აქ მყოფი ექიმების და მომსახურე პერსონალის.

ბექა ფუტკარაძე