გამოკითხვა

გაქვთ თუ არა გაკეთებული ლითოტრიფსია?


გაქვთ თუ არა გაკეთებული ლითოტრიფსია?

გაქვთ თუ არა გაკეთებული ლითოტრიფსია?
კი
132  55.9%
არა
104  44.1%

ხმის მიმცემთა რაოდენობა  :  236
პირველი ხმა  :  WEDNESDAY, 06 JULY 2011 13:57
ბოლო ხმა  :  FRIDAY, 14 FEBRUARY 2020 05:22