გამოკითხვა

გაქვთ თუ არა გაკეთებული ლითოტრიფსია?


გაქვთ თუ არა გაკეთებული ლითოტრიფსია?

გაქვთ თუ არა გაკეთებული ლითოტრიფსია?
კი
141  55.7%
არა
112  44.3%

ხმის მიმცემთა რაოდენობა  :  253
პირველი ხმა  :  WEDNESDAY, 06 JULY 2011 13:57
ბოლო ხმა  :  TUESDAY, 21 JUNE 2022 14:08