გამოკითხვა

გაქვთ თუ არა გაკეთებული ლითოტრიფსია?


გაქვთ თუ არა გაკეთებული ლითოტრიფსია?

გაქვთ თუ არა გაკეთებული ლითოტრიფსია?
კი
131  56.2%
არა
102  43.8%

ხმის მიმცემთა რაოდენობა  :  233
პირველი ხმა  :  WEDNESDAY, 06 JULY 2011 13:57
ბოლო ხმა  :  WEDNESDAY, 04 DECEMBER 2019 10:33